Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій icon

Облік безготівкових рахунків і кредитних операційНазваниеОблік безготівкових рахунків і кредитних операцій
страница4/4
Дата конвертации10.01.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4
1. /25.docОблік безготівкових рахунків і кредитних операцій

Основні бухгалтерські проводки по обліку кредитних операцій

Зміст господарської операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Короткострокові кредити банку:— видані готівкою в касу позичаль-ника

301

601

— зараховані на поточний рахунокпозичальника

311

601

— використані на відкриття акреди-тива; придбання лімітованих чеко-вих книжок

313

601

— спрямовані на оплату розрахунко-во-платіжних документів поста-чальників за відвантажені товар-но-матеріальні цінності (виконаніроботи, послуги)

631

601

— спрямовані на погашення забор-гованості перед бюджетом по по-датках та інших платежах

64

601

— використані на погашення забор-гованості по збору на обов'язко-ве державне соціальне і пенсійнестрахування

65

601

— передані дочірнім підприємствам

682

601

— використані на погашення довго-строкового кредиту

50

601

Нараховано відсотки банку за корис-тування кредитами

951

684

Перераховано з рахунка позичальни-ка банку:— в погашення основного боргу

601

311

— відсотки за кредит

684

311

Погашення основного боргу шляхом
п родажу бан ку-к редитору векселів,
отриманих від третіх осіб:— на суму основного боргу

601

341

— на суму відсотків за кредит

951

341

— на суму облікового дисконту

952

341

Реалізація об'єкта застави:1) якщо предметом застави є
основні засоби:— на суму коштів, отриманих від
продажу застави

311

746

— на списання первинної вартості
об'єкта застави

97

10

— на списання суми зносу об'єкта
застави

131

74

— на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором

97

93

— на суму податку на додану вар-
тість з реалізації застави

97

64

2) якщо предметом застави с
товарно-матеріальні цінності:— на суму коштів, одержаних від
продажу застави

311

746

— на списання облікової вартості
товарно-матеріальних цінностей

97

20, 22
та ін.

— на суму ПДВ з реалізації застави

97

64

— на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором

97

93

3) якщо предметом застави є
цінні папери:— на суму коштів, отриманих від
продажу застави

37

746

— на облікову вартість цінних паперів

97

58

Спрямування коштів, одержаних відпродажу застави:— на погашення основного боргу покредитах

601

37

— на суму нарахованих відсотків

95

37

— на суму штрафних санкцій

94

37

— на суму різниці між виручкою відпродажу застави І сукупними ви-могами кредитора (ст. 25 ЗаконуУкраїни «Про заставу»)

311

37

Спецпозиковий рахунокОплачено банком розрахунково-платіжнідокументи постачальників за одержанітовари за відпускними цінами

63

60

Зараховано на спеціальний рахуноквиручку від реалізації товарів (робіт,послуг)

60

36

Зараховано на спеціальний рахунокпозичку, надану банком

60

60

Перераховано за платіжними доручен-нями на основний поточний рахунокторговельного підприємства реалізова-ну торгову націнку та суму податку надодану вартість (що увійшли до вируч-ки від реалізації)

311

60

Погашено заборгованість банку пораніше наданих короткостроковихкредитах для розрахунків з поста-чальниками

60

31

Довгострокові кредити банків:Використані для оплати розрахунково-платіжних документів постачальників запоставлені будівельні матеріали, конст-рукції і деталі тощо

63

50

— використані для оплати розрахун-ково-платіжних документів підряд-
чиків за виконані і прийняті за
актами будівельно-монтажні робо-
ти

63

50

— на виставлення акредитивів; прид-
бання розрахункових чекових
книжок

313

50

— заброньовані банком на окремомурахунку для погашення позик, на-даних на оплату Імпортних машин
і обладнання, у зв'язку з пору-
шенням строків передачі в монтаж

313

50

Погашення кредиту банку, наданого
на оплату імпортного обладнання,
переданоґо підрядчику в монтаж

50

313

Переоформлення непогашеного докінця строку короткострокового кре-
диту в довгостроковий

60

50

Суми довгострокових кредитів банків,використані на покриття витрат повпровадженню нової техніки, на
вдосконалення технології виробництва
та інші роботи капітального характе-ру, використані:— на оплату розрахунково-платіжних
документів за поставлені будівельніматеріали; підрядчикам за виконані
роботи

63

50

— видані в касу готівкою для вип-
лати заробітної плати, премій, ви-
нагород

30

50

— на сплату податків та інших
обов'язкових платежів до бюджету

64

50

— на сплату збору на соціальне та
пенсійне страхування

65

50


1   2   3   4
Похожие:

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconТема Побудова плану рахунків. Типи рахунків і бухгалтерські проведення
Організації африкансь-кої єдності, розроблений у 1969 р та втілений у більшості країн Африки як національний план рахунків, а в подальшому...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій icon«Ризик кредитних операцій комерційного банку»
Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconМіністерство освіти україни київський національний економічний університет
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconКонспект лекцій з дисципліни „Бухгалтерський облік
Харакоз Л. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconОблік виплати заробітної плати працівникам підприємства
Перерахували гроші до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconМетодичні рекомендації
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconКодекс України Розділ 1
Бухгалтерський облік та звітність про виконання державного бюджету України
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія наук україни київський університет права
Розділ методологічні засади формування системи митного контролю при здійсненні експортноімпортних операцій надання зовнішньоекономічних...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconГрижі живота
Грижі є одним з найбільш поширених хірургічних захворювань, часто призводять до тимчасової втрати працездатності, інвалідизації,...
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconГрошові засоби у безготівковій формі, що перебувають на страхових і ощадних вкладах у комерційних банках
Міра вартості-одна з найважливіших функцій грошей, одиниця в якій вимірюються ціни і ведеться бухгалтерській облік
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій iconТема Міжнародна система норм бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою документи, які визначають загальний підхід до складання фінансової звітності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©znanie.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы